• 03
  • 01
  • 02
  • 04

Juffrouw Blom - De digitale schooljuf

Wie is Juffrouw Blom?
Juffrouw Blom is geen echte, maar een digitale juffrouw die taal- en rekenles geeft aan leerlingen van de basisschool én van de middelbare school. Juffrouw Blom levert computerprogramma’s voor thuisgebruik die kinderen helpen beter te worden in taal en rekenen. De software van Juffrouw Blom is bijzonder geschikt voor kinderen met een 'rugzak', kinderen met een taalachterstand, dyslexie, dyscalculie of andere  leerproblemen. De aangeboden software is methode-onafhankelijk. Dit betekent dat de software aansluit bij alle gehanteerde lesmethodes.

 

Voor wie is Juffrouw Blom?
Juffrouw Blom is er voor ouders die hun kinderen verder willen helpen. Op school en in de maatschappij. Scholen zijn soms geneigd om te zeggen: 'uw kind is geen hoogvlieger,' om het daar vervolgens bij te laten. Juffrouw Blom is er van overtuigd dat ouders heel veel kunnen doen om hun kinderen verder te helpen op school. Zelfs als ze niet zoveel tijd hebben.

 

Wat leert Juffrouw Blom je?
Juffrouw Blom is gespecialiseerd in taal- en rekenonderwijs voor het basisonderwijs én het voortgezet onderwijs. Het grootste deel van het aanbod bestaat uit taalprogramma’s (o.a. grammatica, spelling, begrijpend lezen, woordkennis). Daarnaast worden er ook veel programma’s op het gebied van rekenen en wiskunde aangeboden voor alle groepen van het basisonderwijs én voor het voortgezet onderwijs. Ook zijn er programma’s om Engels, Frans en Spaans mee te leren.

 

Nederlandse les voor kinderen die tijdelijk in het buitenland wonen.
Een groep die veel baat heeft bij de programma's van Juffrouw Blom, zijn de kinderen van expats. Iedere week één of anderhalf uur op de computer oefenen met taal, zorgt ervoor dat kinderen bij terugkeer in Nederland gemakkelijk mee kunnen komen in de klas. Zie ook: www.nederlandslereninhetbuitenland.nl. Voor kinderen van expats die terugkeren naar Nederland, kunnen wij vanaf het einde van de basisschool, met de drempeltoetsen taal en rekenen, het niveau bepalen waarop de leerling zich bevindt.

 

Online
De programma's van Juffrouw Blom zijn online beschikbaar. Met een online-account kan op alle soorten pc's gewerkt worden, maar ook op de MAC, de iPad en op andere tablets. Met een online-account wordt er altijd gewerkt met de laatste versie van de producten.

 

Woordenboek
Juffrouw Blom heeft een eigen woordenboek. Onlangs is het woordenboek met meer dan 400 woorden uitgebreid. Nieuwe woorden als 'anderhalvemetersamenleving' en 'coronamoe' zijn toegevoegd. Ook zijn honderden woorden voorzien van plaatjes. Om het woordenboek te bekijken: klik hier

 
 

Als er hulp  nodig is om te bepalen welke producten het meest geschikt zijn voor uw kind(eren), dan horen wij dat graag

Email: info@juffrouwblom.com