• 03
  • 01
  • 02
  • 03

Nederlands leren in het buitenland

Wie is Juffrouw Blom?
Juffrouw Blom is geen echte, maar een digitale juffrouw die taalles geeft aan leerlingen van de basisschool én van de middelbare school. Juffrouw Blom levert computerprogramma's die kinderen helpen beter te worden in taal. Een groep die veel baat heeft bij de programma's van Juffrouw Blom, zijn de kinderen van expats. Ondanks dat veel kinderen naar een Nederlandse school gaan, of Nederlandse les volgen op hun internationale school, blijkt dikwijls dat kinderen bij terugkeer toch een (kleine) achterstand met Nederlandse taal hebben opgelopen. Ook komt het vaak voor dat er geen Nederlandse school in de buurt is of door de te grote afstand te belastend is voor de kinderen die toch al een vol schoolprogramma hebben. Iedere week één of anderhalf uur op de computer oefenen met taal, zorgt ervoor dat kinderen bij terugkeer in Nederland weer goed mee kunnen komen in de klas. De software van Juffrouw Blom laat kinderen oefenen met de Nederlandse taal en geeft een heldere uitleg. Voor kinderen van expats die terugkeren naar Nederland, kunnen wij vanaf het einde van de basisschool, met de drempeltoetsen taal en rekenen, het niveau bepalen waarop de leerling zich bevindt.

Voorbereiding op internationaal onderwijs
Voordat kinderen vertrekken naar het buitenland, is het aan te bevelen ze kennis te laten maken met de vreemde taal waarmee ze te maken gaan krijgen. Zo is de overstap minder groot. Ook hiervoor biedt Juffrouw Blom verschillende producten.

Van groep 1 van de basisschool  tot hbo
Onze software begint met een speels woordkennis programma 'Woordstart' voor leerlingen van 4 jaar. Voor alle groepen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, mbo en hbo hebben wij alles wat je maar op de computer kunt doen op het gebied van spelling, werkwoordspelling, grammatica, begrijpend lezen, woordkennis, uitdrukkingen, formuleren enz.

Voor de Nederlandse scholen in het buitenland
Vanaf 1 november 2018 bieden wij een compleet pakket aan met daarin alle beschikbare basisschoolprogramma's voor de Nederlandse taal: woordkennis, begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, leestekens enz. Deze taalpakketten zijn zeer scherp geprijsd en zijn alleen bestemd voor basisscholen. Leerlingen kunnen zowel op school als thuis werken met de taalprogramma's. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Coby Blom: info@juffrouwblom.com. 

Juffrouw Blom is helemaal online
Alle programma's van Juffrouw Blom zijn online beschikbaar. Met een online-account kan op alle soorten pc's gewerkt worden, maar ook op de MAC, de iPad en op andere tablets. Met een online-account wordt er altijd gewerkt met de laatste versie van de producten. Vooral voor gebieden waar de internetverbindingen niet stabiel zijn, blijven wij ook op cd leveren. Onze cd’s zijn alleen geschikt voor Windows-pc’s.

Welke producten heeft de leerling nodig?
Als er hulp  nodig is om te bepalen welke producten het meest geschikt zijn voor uw kind(eren), dan horen wij dat graag: info@juffrouwblom.com. Wilt u ons dan de leeftijd laten weten, hoe lang u al in het buitenland woont, of er thuis Nederlands wordt gesproken en of de leerling lessen heeft gevolgd op een Nederlandse school.